Om AirSol – Vores virksomhed,
vores visioner og vores værdiskabelse for jer

Skal en luftrenser være jeres motorvej til et sundt indeklima?

Vision og rationale

Ønsket om et sundt indeklima og færre indeklimagener søsatte os

Et sundt indeklima er sundhedsfremme. Det er velfærd. Det er velvære. Det er tryghed. Det er trivsel. Og det er en frugtbar langtidsinvestering.

AirSol er født af – og med – ambitionen om at bidrage til bedre indeklimamiljøer. Derfor yder vi én udslagsgivende service: ren luft.

Ren luft er fundamentalt for dig og mig og vores omgangskreds. Luftforurenede indeklimaforhold på kontoret, i hjemmet, i venteværelset eller i frisørsalonen har konsekvenser. For mennesker.

Med afsæt i innovativ teknologiudvikling og forskningsevidens vil vi plante et frø. Vi stiller skarpt på overhyppigheden af indeklimagener og tilbyder løsninger, der bekæmper disse.

Værdier og sjæl

Relationer og indsigt i jeres behov driver værket

AirSol ApS er stiftet af Jesper Madsen i marts 2021.

Jesper har kunderelationer og solution selling i blodet. AirSol er derfor baseret på et forretnings- og strategigrundlag, der vægter harmonien mellem kundens unikke omstændigheder og produktvalget højest.

Helt spiseligt mener vi, at jeres indeklimaproblemer og specifikke behov skal være udslagsgivende for den løsning, vi finder til jer:

Byder pollensæsonen på røde øjne og nyseture? Sammen kredser vi os ind på en luftrenser, der aktivt bekæmper reaktionsfremkaldende pollentyper.

Sundhedsspecifikke beslutninger kræver indsigt og forståelse.

Det er vores ståsted.

Teknologi og evidens

Luftrensere med kold plasmateknologi

Herhjemme påpeger Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og flere instanser, at dårlig luftkvalitet er lig med et dårligt indeklima. Faktisk er luftforurening den hyppigste og væsentligste årsag til problemet.

Det er en nedslående melding. Især når den kobles med det faktum at vi gennemsnitligt bruger 80-90 % af vores tid i indendørs miljøer.

Hvis den luft, vi indånder store dele af tiden, er forurenenet af bakterier, skadelige allergener, støvpartikler, svampesporer, røg, dårlig lugt eller noget helt syvende, er der grobund for en palet af sundhedsskadelige indeklimagener.

Her i huset er ønsket om at skabe sundere indeklimamiljøer drivkraften. Og vi sværger til forskningsfeltets højdespringer: kold plasmateknologi, CP-technology.

Vores luftrensere – SAFE-AIRS ONE – er derfor et specialudviklet stykke velfærdsteknologi, der står i kontrast til andre produkter på markedet.

Kontakt

Vil du skabe et sundt og trygt indeklima? Start dialogen om en luftrenser.

Kontakt Jesper Madsen for yderligere info.

Telefon

7 + 7 =