KOL – Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Lader du luftforurening nedsætte
din lungefunktion?

Hvad er KOL? – en luftbåren livsforringer

Akronymet KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL er dermed en paraplybetegnelse for kroniske sygdomme i lungerne.

Lungeforeningen oplyser, at mere end 300.000 danskere lever med KOL. Det er dog kun halvdelen, der får sygdommen konstateret og overhovedet ved, at de faktisk er syge. Mistænker du lungeproblemer hos dig selv?

Hvis vi udvikler lungesygdommen, skal vi lære at leve med en vedvarende betændelsestilstand i lungerne. Tilstanden medfører en forsnævring af luftvejene, hvilket besværliggør vores vejrtrækning. Sygdommen angriber også vores små lungeblærer. Lungeblærerne sørger for ilt til blodet, og når de ødelægges, forringer det lungernes forsyning af ilt til blodet. Kort sagt: KOL nedsætter lungefunktion.

Sygdommen udvikler sig over tid og findes i alle sværhedsgrader. Spændet tæller alt fra lette, symptomfrie tilfælde til svære sygdomsforløb med livsnødvendig behandling.

Ryger du? Rygning giver KOL. Statistik viser, at 90 % af KOL-patienter er rygere eller ex-rygere, 40 % af rygere udvikler sygdommen, og 25 % af rygere løber ind i svære sygdomsforløb.

Ikke-rygere udvikler også sygdommen. Speciallæge Peter Lange oplyser via sundhed.dk, at KOL også kan være et resultat af vedvarende luftforurening og/eller passiv rygning.

KOL – Symptomer og dårligdomme, du kan nikke til?

Hvis du udvikler KOL, risikerer du at løbe ind i følgende symptomer:

  • Åndenød og forpustelse
  • Hoste og opspyt – med eller uden slim
  • Pibende eller hvæsende vejrtrækning
  • Gentagende og vedvarende lungeinfektioner
  • Blålige læber grundet iltmangel
  • Kontinuerlig forværring af ovennævnte symptomer

Luftforurening forårsager og forværrer KOL

Når vi udsættes for større mængder luftforurening, risikerer vi at udvikle KOL eller forværre en eksisterende tilstand af lungesygdommen.

Årsagssammenhængen mellem luftforurening og KOL er ubestridt. Herhjemme oplever vi, at både Lungeforeningen, Astma-Allergi Danmark og speciallæger fremhæver luftforurening som en afgørende faktor, når sygdommens årsager skal nedfældes. Og det vurderes, at 10 % af KOL-patienters forværringer skyldes ophold i luftforurenede områder.

Luftforurening og dårlig luftkvalitet – der influerer udvikling og/eller forværring af KOL – omfatter partikler, allergener, enzymer, giftstoffer og gasser m.v. Vi indånder den forurenede luft. Førnævnte dårligheder går i lungerne på os. Risikoen for udvikling af kronisk lungesygdom øges.

Dertil kan vi stille skarpt på rygning og passiv rygning. Tobaksforurening er den helt store synder. Som KOL-patient vil ophold i lokaler med tobaksforurenet luft øge risikoen for forværring af din sygdom. Du kan læse mere om risici ved ophold i et tobaksforurenet indeklima her.

Ønsker du at skabe et optimalt indeklima uden luft- og tobaksforurening? En mobil luftrenser er et oplagt våben.

Skab trygge rammer med en luftrenser

Du kan modvirke udvikling og/eller forværring af KOL og sygdommens tiltagende symptomer på flere måder.

Luftrenseren er et oplagt valg. En luftrenser renser og filtrerer luften for partikler, allergener, enzymer, gasser og giftstoffer – også dem fra tobaksrøg. Disse elementer er alle med til at øge diverse risici, forbundet med KOL.

Vi anbefaler SAFE-AIRS ONE til formålet. Luftrenseren SAFE-AIRS ONE er en unik velfærdsteknologi med et højeffektivt filtersystem.

Modsat tilsvarende produkter på markedet renser SAFE-AIRS ONE luften i din bolig via AirManager TechnologyTM CP-Technology. Det vil sige, at man med en lille energiafladning lader koldt plasma angribe den forurenede luft.

Kontakt

Forværrer luftforurening din lungekapacitet? Start dialogen om en luftrenser.

Kontakt Jesper Madsen for yderligere info.

Telefon

13 + 1 =