Luftrenser Skimmelsvamp

Skab trygge og skimmelfri rammer i hjemmet

Hvad er skimmelsvamp? Den luftbårne giftbærer  

Skimmelsvampe tilhører svamperiget og kategoriseres som mikrosvampe. Der findes et væld af skimmelsvampearter.

Svampene er trådformede (filamentøse) og kan se ud på mange måder. De kan være sorte, grå, hvide, grønne, røde, lyserøde eller dele farve med det, de vokser på. Til tider kan vi slet ikke se dem. Svampene viser sig som skjolder, pletter eller plamager. Nogle har også et tyndt lag pels, der kan minde om vat. Og visse arter er giftige.

Skimmelsvampevækst trives i fugtige og stuevarme omgivelser. Overfladerne, som svampene vokser på, skal derfor have en relativ fugtighed på mindst 75 %. Der skal samtidig være adgang til dødt, organisk materiale, skimmelsvampen kan omsætte og dermed leve af. I naturen lever de af materialer som visne blade og andet dødt plantevæv. Inden døre lever de af materialer som træ, kort, lim, tapet og maling.

Hvis vækstbetingelserne er opfyldt, formerer skimmelsvampene sig. Hurtigt! Det gør de ved at afgive millioner af sporer i luften. Sporerne hænger i luften og klæber sig til overflader i naturen og i hjemmet.

skimmelsvamp

Dit indeklima angribes af skimmel 

Skimmelsvampevækst i hjemmet påvirker indeklimaet og kan udløse forskellige helbredsproblemer.

I Sundhedsstyrelsens rapporter slås det fast, at skimmel oftest IKKE påvirker vores fysiske helbred. Vi kan derfor godt opholde os kortvarigt i lokaler med skimmelsvampevækst uden akutte gener.

Problemerne opstår, når vi kontinuerligt eksponeres for et større omfang af giftige svampearter og -sporer. Svampenes giftstoffer optager vi gennem luften. Disse kaldes mykotoksiner. Dertil risikerer vi at indånde levende eller døde dele af selve den giftige svamp, da disse kan flyve rundt i luften.

Skimmelsvamp – symptomer og allergi, du kan nikke genkendelde til?

Hvis vi kontinuerligt eksponeres for giftig skimmelsvampevækst i hjemmet, risikerer vi, ifølge Sundhedsstyrelsen og Astma-Allergi Danmark, at udvikle nedenstående symptomer og dårligdomme.

Værst er konsekvenserne for de 3-6 % af befolkningen, der er skimmelallergiske.

  • Træthed
  • Hovedpine
  • Almen utilpashed
  • Koncentrationsbesvær
  • Svimmelhed
  • Irriterede og tørre slimhinder i øjne, svælg og næse
  • Host, åndenød og problematisk vejrtrækning
  • Udvikling og forværring af astma og allergier (særligt børn)
  • Allergiske reaktioner og allergisk snue

Luftrenser mod skimmelsvamp – skab trygge og skimmelfri rammer i din bolig

Skimmelsvamp i hjemmet kræver handling. Hvis du har mistanke om – eller får konstateret – skimmelsvamp i privaten, er der i bogstaveligste forstand grobund for udvikling af helbredsforringende symptomer og allergier.

Indtil en permanent løsning er fundet, er en mobil luftrenser dit stærkeste våben.

Til skimmelsvamp anbefaler vi SAFE-AIRS ONE. Luftrenseren SAFE-AIRS ONE står i kontrast til andre luftrensere på markedet, fordi den er baseret på AirManager TechnologyTM CP-Technology. Her er med andre ord tale om en unik velfærdsteknologi.

Ved en lille energiafladning angriber koldt plasma sporer og giftstoffer fra skimmelsvampevækst. SAFE-AIRS ONE renser luften. I kan ånde lettet op og trygt fortsætte med at benytte boligen.

Kontakt

Vil du skabe et sundt og trygt indeklima? Start dialogen om en luftrenser.

Kontakt Jesper Madsen for yderligere info.

Telefon

11 + 7 =