Luftrenser til erhverv

 

Forringer dårlig luftkvalitet forholdene på din arbejdsplads?

★   FRI FRAGT

★   Fuld service

Dårligt indeklima – kontor, salon og venteværelse er luftforurenede hotspots

Vi foretrækker indemiljøer og bruger i gennemsnit 80-90 % af vores tid indendørs. En stor del heraf tilbringes på arbejdspladsen.

Kontorarbejdspladser, saloner, sundheds- og restaurantionsbygninger m.v. er professionelle miljøer, der sætter rammerne for kvaliteten af den luft, vi indånder 37 timer om ugen.

Dårlig luftkvalitet skaber usunde arbejdsmiljøer. Arbejdstilsynet og Styrelsen For Patientsikkerhed fremhæver derfor luftforurening som en af de væsentligste og hyppigste årsager til et dårligt indeklima.

Dét har konsekvenser for medarbejder og bundlinje.

Bestemmer luftkvaliteten jeres sygefraværsstatistik?

Et luftforurenet indeklimamiljø er ofte forårsaget af: skadelige partikler og allergener, støvpartikler og husstøvmider, luftbårne bakterier og toksiner, pollen, skimmelsvampevækst, dårlig lugt og kemiske gasser fra maling, møbler, byggematerialer og tekstiler.

Når luften på en arbejdsplads indeholder skadelige elementer af ovenstående karakter, er der grobund for diverse sundhedsskadelige indeklimagener. Smitterisiko og sygefravær stiger. Motivation og velvære daler. Forekomsten af allergier øges. Usikkerheden vokser. Og trygheden skrider.

Medarbejderen risikerer at udvikle symptomer såsom:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Røde, kløende og/eller vandede øjne
 • Løbende eller tilstoppet næse
 • Snue, nys og/eller nyseture
 • Hoste og/eller åndenød
 • Lysfølsomhed
 • Allergiske reaktioner i øjne, næse og svælg – særligt fra pollen
 • Astmaanfald
 • Influenzalignende tilstande
 • Kroniske sygdomme

Modsætningsvist giver det gode indeklima med ren og sund luft et positivt afkast. Det gavner helbredet. I et arbejdsmiljø vil det smitte positivt af på medarbejdernes stress- og energiniveauer. Den generelle psykiske trivsel øges.   

Hovedpine

“Dét vi mærkede som det første dagen efter den var sat op i salonen, var en følelse af at vi havde glemt at lukke et vindue. Så frisk luft i salonen, der dufter/lugter ikke af frisørsalon. Nu kommer det bedste vi har ikke den tunge fornemmelse i hovedet når dagen afsluttes, det er simpelthen fantastisk”.

Karina Johansen

Salon Mørk Støvring

Luftrenser til erhverv – Skab trygge og lukrative rammer på arbejdspladsen

Hvis I kæmper med et dårligt indeklima på arbejdspladsen, er en mobil luftrenser jeres sikreste våben.

SAFE-AIRS ONE sikrer medarbejderen et godt og sundt indeklima på jobbet.

SAFE-AIRS ONE er en unik luftrenser og en yderst innovativ velfærdsteknologi. Her får I en luftrenser, der – modsat markedets konkurrerende produkter – beror på AirManager Technology&#0153 CP-Technology (kold plasmateknologi).

I praksis betyder det, at vi med koldt plasma kan ødelægge skadelige, luftbårne partikler. Der skabes en spænding så høj at partiklens evne til at binde sig til andre overflader og/eller gå i kontakt med andre organiske materialer ødelægges og derved henfalder.

SAFE-AIRS ONE angriber støvpartikler, pollen og allergener, luftbårne patogener (herunder vira og bakterier), lugtgener, røg, tobaksolierester, mug- og svampesporer og flygtige organiske midler.

Dét giver et sundt arbejdsklima.

Tekniske specifikationer

GENELLE SPECIFIKATIOER

 • Friktionsfrie MAGLEF-ventilatorer
 • Materiale/farve: klinisk hvid, pulverlakering (aluminium og alle farver mod pristillæg)
 • El-tilslutning: 220/240V, 50 Hz enkeltfaset
 • Strømforsyning/betjening: IEC strømindtag med indbygget sikring samt tænd/sluk-knap med indbygget lys
 • Placering: kan placeres eller monteres på alle vandrette flader nær anvendelig strømkilde
 • Rengøring: aftørring med tør klud
 • Filterskift: foretages almindeligvis hver 3. måned

SAFE-AIRS ONE

 • Luftgennemstrømning pr. time: op til 100 m³ 
 • Vægt: 2,5 kg 
 • Lydniveau: 16 dB
 • Mål (MM): højde, bredde, dybde: 230 x 150 x 145
 • Strømforbrug: 35W 

SAFE-AIRS ONE X

 • Luftgennemstrømning pr. time: op til 600 m³ 
 • Vægt: 6 kg 
 • Lydniveau: 18 dB
 • Mål (MM): højde, bredde, dybde: 300 x 200 x 145
 • Strømforbrug: 40W 

Kontakt

Vil du skabe et sundt og trygt indeklima på arbejdspladsen? Start dialogen om en luftrenser.

Kontakt Jesper Madsen for yderligere info.

Telefon

11 + 9 =