Venteværelse

Minimer sundhedsrisikoen i venteværelset med en luftrenser

Venteværelsets indeklima – en svamp for luftbårne dårligdomme

Venteværelset suger luftbårne dårligdomme til sig. Særligt de sundhedspraktiserendes, men også andre erhvervs venteværelser bliver hurtigt forsamlingssteder for bakterier, vira og toksiner.

I venterum hos lægen, tandlægen, sundhedshusene, terapeuten, psykologen, jordemoderen, den kosmetiske behandler, frisøren, advokaten, borgerservice eller noget helt ellevte indånder vi syv til otte liter luft i minuttet. Hvis luften indeholder virus og bakterier, risikerer vi at blive syge.

Dertil er den patientsikkerhedsmæssige omhu eksploderet i takt med pandemien de seneste to år. I 2021 er vi opmærksomme. Vi ved, at sundhedshusenes venteværelser konstant besøges af personer med et svækket immunforsvar og smittebærere.

Henrik Westh, speciallæge i klinisk mikrobiologi, understreger, at virus og bakterier fra infektioner spredes, når vi hoster og nyser m.v. indendørs og derved forurener luften. I forlængelse heraf påpeger Styrelsen For Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet, at luftforurening er en af de væsentligste og hyppigste årsager til et sundhedsskadeligt indeklima.

Hvordan sikrer I patientens eller den besøgendes ophold i venteværelset?

venteværelse

Dårligt indeklima – Lader I luftbårne bakterier og vira få frit spil?

Et luftforurenet venteværelse er ikke uden konsekvenser. Det foranlediger sundhedsskadelige indeklimagener, stor smitterisiko og utryghed.

Ved ophold i luftforurenede venteværelser risikerer vi at udvikle:

 • Infektioner
 • Influenza
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Røde, kløende og/eller vandede øjne
 • Løbende eller tilstoppet næse
 • Snue, nys og/eller nyseture
 • Hoste og/eller åndenød
 • Lysfølsomhed
 • Allergiske reaktioner i øjne, næse og svælg
 • Astmaanfald
 • Kroniske sygdomme

Vi udvikler ovenstående dårligdomme, fordi luften i venteværelset kan indeholde flere af følgende:

 • Luftbårne bakterier, vira og toksiner
 • Skadelige partikler, allergener, enzymer og proteiner
 • Kemisk afgasning fra maling, møbler, tekstiler, byggematerialer samt printere og kopimaskiner
 • Støvpartikler og husstøvmider
 • Pollen
 • Skimmelsvampe
 • Dårlig og ubehagelig lugt

Luftrenser – Skab tryghed og minimal smitterisiko i venteværelset

Oplever sekretæren eller de besøgende indeklimagener ved ophold i jeres venteværelse? Måske mærker du det på egen krop? Måske bliver vira slæbt med videre?

Ophold i venteværelser skal være en tryg oplevelse for alle. Frygten og risikoen for sundhedsskadelige følger skal minimeres – faktisk helst elimineres.

En luftrenser er et stærkt våben i kampen mod indeklimagener og smitterisiko i venteværelsemiljøer. Vi anbefaler SAFE-AIRS ONE til formålet.

SAFE-AIRS ONE er en innovativ og proaktiv luftrenser. Den renser luften ved hjælp af kold plasmateknologi – en teknologi, der går under betegnelsen AirManager Technology&#0153, CP-Technology.

I forståelige vendinger betyder det, at vi via en lille energiafladning lader koldt plasma angribe luftbårne bakterier, vira og toksiner m.v., der forårsager sundhedsskadelige indemiljøer i venteværelset. Luften renses. I kan ånde lettet op.

I får et renere og sundere indeklima i venteværelset. I skaber tryghed. I kan bryste jer af en proaktiv tilgang til patientsikkerhedsmæssig omhu. I tager ansvar.

Kontakt

Sundhedsskadeligt indeklima i venteværelset? Start dialogen om en luftrenser.

Kontakt Jesper Madsen for yderligere info.

Telefon

4 + 3 =